Přejít na článek: Existence sítí, Vytyčení

Existence sítí, Vytyčení

Společnost CERBEROS s.r.o. zajišťuje vydávání vyjádření o existenci svých sítí včetně jejich vytyčení v terénu.

Tato činnost se řídí ceníkem uvedeným níže.

O vyjádření k existenci sítě je možno zažádat mailem na adresu: [email protected] (do žádosti uveďte název akce na kterou bude vyjádření vystaveno, zákres do mapy s vyznačením plánované stavby/oblasti výstavby, údaje o žadateli – název/jméno, adresa, IČO). Vyjádření bude následně odesláno společně s fakturou na mailovou adresu uvedenou v žádosti.

VYJÁDŘENÍ K SÍTÍM

  • Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací CERBEROS (dojde ke střetu) 300,- Kč/ks
  • Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací CERBEROS (nedojde ke střetu) 200,-Kč/ks
  • Prodloužení platnosti stávajícího vyjádření 100,- Kč/ks

VYTYČENÍ SÍTÍ

  • Paušální položka (účtuje se za každý výjezd) 1000,- Kč/výjezd
  • Vytyčení průběhu sítě elektronických komunikací CERBEROS 1500,- Kč/započatá hodina
  • Příplatek k vytyčení nebo ke kontrole v případě víkendů a svátků ve výši 100%

Vyjádření zasíláme do 30 dní od obdržení žádosti, vytyčení a kontroly zajišťujeme do 30 dní od obdržení podepsané objednávky. V případě nutnosti je možné za expresní příplatek 100 %, zajistit veškeré úkony do 3 dnů od obdržení podepsané objednávky. Ceny jsou uvedeny bez aktuální sazby DPH. Platnost ceníku od 1.11.2022.