Přejít na článek: Cookies

Cookies

1. Úvod

1.1 Tyto Zásady se vztahují na uživatele – fyzické osoby, kteří procházejí, čtou či zapisují své údaje na internetové stránce
https://www.cerberos.cz („Internetová stránka") nebo prostřednictvím stránek třetích stran poskytují své údaje společnosti CERBEROS. Tyto Zásady mají mimo jiné za úkol uživatele Internetových stránek náležitě informovat o používání cookies a o možnosti používání cookies zakázat.

1.2 Tyto Zásady popisují, jakým způsobem jsou sbírány, shromažďovány, zpracovávány a používány údaje uživatelů Internetových stránek společnosti CERBEROS a jak pomocí souborů cookies společnost CERBEROS získává a zpracovává informace o uživatelích Internetových stránek.

1.3 Pro účely těchto Zásad se pod pojmem cookies myslí soubory cookies a další podobné technologie (například pixelové
značky, webové signály nebo identifikátory zařízení), které mohou při návštěvě Internetových stránek automaticky shromažďovat údaje. Informace shromážděné tímto způsobem mohou obsahovat IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, odkazující URL, informace o aktivitách na webových stránkách, data a časy návštěv webových stránek.

2. Co jsou cookies

2.1 Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě libovolného webu uloženy
do zařízení uživatele.

2.2 Soubory cookies zejména:
a) slouží k efektivní navigaci na webu, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z webu;
b) umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;
c) napomáhají zobrazovat na webu reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

2.3 Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:
a) cookie první strany (first party cookie) - jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte.
Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější;
b) cookie třetí strany (third party cookie) - jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč
doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

3. Účel používání cookies

3.1 V rámci Internetových stránek používá společnost CERBEROS cookies za těmito účely:
ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES NA STRÁNKÁCH WWW.CERBEROS.CZ (dále jen „Zásady") strana 2
a) technické – umožňují základní funkce webu (např. přihlašování) nebo stránek (např. přehrávat videa, sdílet obsah
apod.). K použití těchto nezbytně nutných souborů cookies není třeba souhlas uživatele;
b) analytické – slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě může společnost CERBEROS
upravit Internetovou stránku tak, aby zlepšila uživatelský dojem;
c) remarketingové – slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již Internetovou stránku;
d) konverzní – s jejich pomocí můžeme vyhodnotit úspěšnost kampaní.

4. Doba uchování cookies

4.1 Cookies mohou být v počítači či jiném koncovém zařízení uživatele uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies"). To znamená, že existují, pouze dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies"). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač či jiné koncové zařízení uživatele při opětovném spuštění prohlížeče a prohlížení internetu.


5. Typy cookies používané na těchto Internetových stránkách

5.1 Tyto Internetové stránky ukládají následující soubory cookies:
a) Technické – cookies první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování,
využívání služeb apod.;
b) Google Tag Manager - služba slouží pouze pro snadnou správu měřících kódů, sama žádné cookies nepoužívá
a nezaznamenává žádná data. Podmínky zpracování dat službou Google Tag Manager;
c) Google Analytics –cookies první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání
webu. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Google LLC. Podmínky pro zpracování dat
službou Google Analytics;
d) Zopim –cookies první strany, dlouhodobé, umožňuje provoz online chatu. Podmínky služby Zopim;
e) Google AdWords –cookies první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní.
Podmínky zpracování dat službou AdWords;
f) Adform –cookies třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Adform je platforma, která zastřešuje nákup
a prodej display a video reklamy, prostřednictvím virtuálních aukcí v reálném čase. Podmínky zpracování dat službou
Adform. Odhlásit se můžete na této stránce;
g) Sklik –cookies třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Naše webové stránky využívají technologie
retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří
již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Podmínky zpracování dat
službou Sklik;
h) Facebook Pixel –cookies první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní.
Podmínky zpracování dat službou Facebook;
i) Facebook Connect –cookies první strany, dlouhodobé, technické. Podmínky zpracování dat službou Facebook.
ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES NA STRÁNKÁCH WWW.CERBEROS.CZ (dále jen „Zásady") strana 3

6. Nastavení prohlížeče

6.1 Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookies přijímá. Uživatel však může nastavení svého prohlížeče změnit a cookies odmítnout a odebrat. Konkrétní postup se v jednotlivých prohlížečích liší, další informace tedy
naleznete v nápovědě svého prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:
- Chrome: support.google.com
- Opera: help.opera.com
- Firefox: support.mozilla.org
- MS Internet Explorer / Edge: windows.microsoft.com
- Safari: support.apple.com

6.2 Odmítnutí nebo odebrání souborů cookies může vést k nesprávné funkci Internetových stránek nebo některých jejích
služeb a může mít nepříznivý vliv na váš uživatelský dojem. Oblasti Internetových stránek, které by mohly využívat obsah
a s ním související soubory cookies třetích stran, nebudou k dispozici.

7. Zpracování osobních údajů, další využití údajů získaných prostřednictvím Internetových stránek

7.1 Společnost CERBEROS prohlašuje, že z pozice správce osobních údajů zpracovává veškeré osobní údaje včetně osobních
údajů získaných skrze používání cookies v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejícími právními předpisy na ochranu osobních údajů
a ukládání souborů cookies.

7.2 Zpracování osobních údajů nejen návštěvníků Internetových stránek podrobně popisují Zásady zpracování osobních
údajů dostupné na https://www.cerberos.cz.

8. Sdílení informací

8.1 Společnost CERBEROS může sdílet informace získané prostřednictvím Vašeho pohybu na Internetových stránkách třetím
osobám, a to za účelem spravování Internetových stránek či provozování marketingové aktivity jménem společnosti
CERBEROS.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Společnost CERBEROS je oprávněna tyto Zásady kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny těchto
Zásad oznámí společnost CERBEROS uživatelům tyto změny v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se
s nimi uživatelé měli objektivní možnost seznámit.

9.2 Zásady v tomto znění jsou platné a účinné od 01.11.2021.