Přejít na článek: Přišla mi upomínka

Přišla mi upomínka

Pokud vám byla doručena upomínka a Vyúčtování nebylo doposud uhrazeno, v tomto případě je vhodné zaplatit co nejdříve, vyhnete se tak možnému omezení Služeb, které může vést až k jejich odpojení, případně zrušení.

Obnovení služeb vám může být účtováno dle ceníku. Pokud bylo Vyúčtování již dříve uhrazeno, kontaktujte raději naši zákaznickou linku nebo nám pošlete prostřednictvím kontaktního formuláře údaje o provedené platbě, číslo smlouvy, variabilní symbol, jméno a příjmení a my už si platbu dohledáme.