Optické sítě

Úvod » O nás » Optické sítě

 

Společnost CERBEROS s.r.o. vlastní rozsáhlou síť optických tras, stožárů a vysílačů, kterou 1.1.2020 převzala od své dceřiné společnosti Helios MB.
Tuto infrastrukturu používá pro kvalitní poskytování vlastních telekomunikačních služeb a též pronajímá jednotlivým operátorům v regionech Mladá Boleslav a Liberec.
Cílem je stálý rozvoj optické infrastruktury v Liberci, Mladé Boleslavi a dalších městech.

Společnost CERBEROS s.r.o. zajišťuje vydávání vyjádření o existenci svých sítí včetně jejich vytýčení v terénu. Tato činnost se řídí ceníkem uvedeným níže.
O vyjádření k existenci sítě je možno zažádat mailem na adresu [email protected]. (do žádosti prosíme uvést název akce, na kterou bude vyjádření vystaveno, zákres do mapy s vyznačením plánované stavby/oblasti výstavby, údaje o žadateli - název/jméno, adresa, IČO). Vyjádření následně bude odesláno na uvedenou mailovou adresu nebo na poštovní adresu prostřednictvím České pošty. Způsob doručení zvolí žadatel.

VYJÁDŘENÍ K SÍTÍM

Vyjádření o sítích HELIOS MB (dojde ke střetu) 300,- Kč/ks
Vyjádření o sítích HELIOS MB (nedojde ke střetu) 200,- Kč/ks
Prodloužení platnosti stávajícího vyjádření 100,- Kč/ks
Zaslání vyjádření / faktury Českou Poštou 70,- Kč
 

VYTÝČENÍ SÍTÍ

Paušální položka (účtuje se vždy za každý výjezd) 1000,- Kč/výjezd
Vytýčení průběhu sítě HELIOS MB 1500,- Kč/započatá hodina
Kontrola před záhozem 2000,- Kč/1 kontrola na místě
Příplatek k vytýčení nebo ke kontrole v so, ne, svátek 100%
 

Vyjádření zasíláme do 30 dní od obdržení žádosti, vytýčení a kontroly zajišťujeme do 30 dní od obdržení podepsané objednávky. V případě nutnosti je možné, za expresní příplatek 100%, zajistit veškeré úkony do 3 dnů od obdržení podepsané objednávky.

Ceny jsou uvedeny bez aktuální sazby DPH.

 

Platnost ceníku od 1.10.2016.

Zákaznická linka: 326 100 000
© 2014 Cerberos s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Ochrana osobních údajů | Nastavení cookies
Vyrobilo: CLIQUO | B interactive