Přejít na článek: Jak mohu zaplatit za vyúčtování?

Jak mohu zaplatit za vyúčtování?

Vyúčtování typicky v elektronické podobě, pokud nebylo sjednáno jinak, je zasíláno vždy do 5 pracovních dnů od skončení fakturačního období, a to typicky e-mail. Způsob úhrady je už na vás. 

Vyúčtování je uhrazeno okamžikem připsání příslušné částky označené variabilním symbolem uvedeným ve Vyúčtování na náš bankovní účet, prosím dejte si proto pozor na správně vyplněný variabilní symbol. Pokud nebude uveden správně, nebudeme moci vaši platbu identifikovat a vaše Vyúčtování bude evidováno jako nezaplacené.