Přejít na článek: Chci ukončit stávající smlouvu

Chci ukončit stávající smlouvu

Vaše rozhodnutí nás velmi mrzí. Skutečně jsme vyčerpali všechny možnosti, jak tomuto kroku předejít? Zkuste nás nejdříve kontaktovat, společně to probereme.

Způsob podání výpovědi je poté následující: Pošlete nám písemnou výpověď smlouvy poštou na adresu CERBEROS s.r.o., Nitranská 560, Liberec - Jeřáb, PSČ 460 07, nebo elektronickou poštou na adresu [email protected]. Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém nám byla vaše výpověď doručena.